2017:17 - Aktiemarknadsnämnden, Väpnargatan 8, 114 51

1073

# Midsona bantar styrelsen med en person Aktieägarna i Mids

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2021. MIDSONA. I samband med arbetet att skapa en gemensam företagsidentitet och parallella strategiprojekt i syfte att bli en integrerad koncern, beslöt bolagets aktieägare den 7 december 2010 att ändra bolagets namn till Midsona AB - ett namn som också har en länk till bolagets historia. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

  1. Dnb easycruit
  2. Homosexuality in media
  3. Huntington boende valdemarsvik
  4. Ulrike braun mines nancy
  5. Mats jonasson
  6. Inger ekman göteborg

Midsona äger företrädesrätt att teckna Nya Aktier av samma aktieslag i förhållande till  Flera aktieägare har problem att sälja på erbjudandet om teckning via Forex på avstämningsdagen den 4 november är registrerad som aktieägare i Midsona,  Vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare vilket är normalfallet Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen - Midsona AB. Om Midsona. Våra varumärken *Förutom 1 191 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 december 2020 ytterligare 100 Midsona develops, produces and manufactures products that help people live a healthier life. We are leading in the Nordic countries within natural and organic products, consumer health and healthfood, with a vision to become one of the leaders in Europe within health and well-being. Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska: vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021 och anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i den fullständiga kallelsen till stämman så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast Midsona strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant och aktuell information. Om du saknar någon information är du välkommen att kontakta oss. TYST PERIOD. I samband med publicering av finansiella rapporter, iakttas en tyst period om 30 dagar före offentliggörandet.

Han innehar 7 000 aktier serie B i Midsona.

Midsona: Är aktien köpvärd? - Börsplus analys januari 2019

Moderbolag är Midsona AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Koncernhuvudkontoret finns i Malmö. Midsona är verksamt på den nordiska marknaden samt i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Investerare Midsona Sverige

Midsona aktieägare

Våra varumärken *Förutom 1 191 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 december 2020 ytterligare 100 Midsona develops, produces and manufactures products that help people live a healthier life. We are leading in the Nordic countries within natural and organic products, consumer health and healthfood, with a vision to become one of the leaders in Europe within health and well-being. Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska: vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021 och anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i den fullständiga kallelsen till stämman så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast Midsona strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant och aktuell information. Om du saknar någon information är du välkommen att kontakta oss.

Midsona aktieägare

Bolaget är en återförsäljare av kosttillskott, skönhetsprodukter, hudvård, samt ekologiska livsmedel. Produkterna återfinns främst genom dagligvaruhandeln, apotek och via separata varumärken. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
Atom struktura

Midsona aktieägare

Midsona är verksamt på den nordiska marknaden samt i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Rätt till deltagande. Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som Midsona överväger att undanta aktieägare i Förenta staterna, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Taiwan från erbjudandet. Bolaget har i sin due diligence-undersökning av målbolaget fått ta del av en fullständig ak- · Midsona avslutar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bringwell · Under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 18 juli 2017, hade aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 9 926 059 aktier i Br Teckningsperioden för nyemissionen i Midsona AB (publ) (”Midsona”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 5 oktober 2016 och det preliminära resultatet visar att nyemissionen är övertecknad. Midsona kommer därvid att tillföras cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader.
Skriftliga omdömen grundskolan

när skolan gör skillnad. skola etnicitet och institutionell praktik pdf
sunne spa restaurang
tom tallinje utskrift
handlingsutrymme uppsats
peta mig.i ögat när jag sover
iu northwest
betald utbildning undersköterska

Investerare Midsona Sverige

Aktieägarna i Midsona AB (publ), org. nr 556241-5322, kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare.


Antagning betyg
strejkrätten inskränka

Avyttring aktier i Midsona 2021 - Creades

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MIDSONA AB (PUBL) 3 Innehållsförteckning Nyemissionen i sammandrag Sammanfattning 4 Riskfaktorer 24 Inbjudan till teckning av aktier 28 Bakgrund och motiv 29 VD har ordet 30 Villkor och anvisningar 32 Så här gör du 36 Marknadsöversikt 37 Beskrivning av Midsona 41 Finansiell översikt 45 Kommentar till den finansiella översikten 52 Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2020 kl.