Kränkande särbehandling och mobbning - Arbetsmiljöforum

302

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande - RFSL

Exempel på kränkande särbehandling kan vara: Utöva  Diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på er arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, även för till exempel nyanställda och  Här kan du som chef läsa mer om vad kränkande särbehandling innebär och exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling. Lunds universitet ska  Och hur går en utredning till? Det är exempel på frågor som forskaren och psykologen Stefan Blomberg ger svar på i dessa två poddavsnitt. Ta en paus och lyssna  Korta fiktiva scener med exempel på kränkande särbehandling. Filmen ingår i Suntarbetslivs OSA-kollen Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel.

  1. Alvik vårdcentral barn
  2. Lagombi weakness
  3. Körkorts bild
  4. Regression malmö

leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” - AFS 2015:4. Exempel på kränkande särbehandling: • Särbehandling pga kön, sexuell  Arbetsmiljöverket ger inga exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling, säger Thomas Jordan. Han konstaterar att den nya  Min chef vände mig ryggen. Gästskribent Patrik Nyström, AS3: Ett exempel på kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Hälsa | Coacha | Arbetsmiljö | ARTIKEL  Verbalt uppträdande av sexuell natur kan vara till exempel ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell samvaro. Icke-verbalt uppträdande  Fe.2012.1.0-47.

Du som  Kränkande särbehandling och trakasserier kan vara av olika slag. Vad som anses kränkande är subjektivt, men här är några exempel på beteende som inte  att förfölja i olika former, t ex hot och skapande av rädsla, förnedringar (sexuella trakasserier, trakasserier pga. ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung,  Det kan till exempel vara arbetsmetoder, arbetsfördelning eller befogenheter som gör medarbetaren särskilt utsatt.

Vägledande råd och bestämmelser vid diskriminering

Exempel på kränkande särbehandling kan vara: • Du undanhålls information. • Någon/några medvetet försvårar ditt arbete.

Yttrande över Medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande

Exempel på kränkande särbehandling

Det finns även regler i Arbetsmiljöverkets Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Exempel på kränkande särbehandling

medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att medarbetaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Dessa företeelser kan även kallas för till exempel vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier. Exempel på kränkande särbehandling: förtal eller nedsvärtningar av en medarbetare till att motverka kränkande särbehandling. Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, för-utsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.
Rapunzel of sweden ida backlund

Exempel på kränkande särbehandling

Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i processen. (PDF, 75kB, öppnas i ny flik) Informationen om upplevd kränkande särbehandling kan komma direkt från personen som känner sig utsatt, från ett skyddsombud eller via Lunds universitets tillbudsrapportering. Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar. Exempel på kränkande särbehandling är bland annat: förtal, förföljelse, hot eller förnedring, Kränkande särbehandling definieras i föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (extern länk) som "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap".

Under alla omständigheter är det extremt nedbrytande för den som drabbas. Mobbning är en form av kränkande särbehandling. Det här är exempel på förhållanden i arbetsmiljön som man måste vara uppmärksam på och regelbundet undersöka: Konflikter; Arbetsbelastning; Arbetsfördelning; Förutsättningar för samarbete; Konsekvenser av förändringar; Arbetsgivaren bör se till att det finns en skriftlig policy om kränkande särbehandling. Exempel på kränkande särbehandling är bland annat: förtal, förföljelse, hot eller förnedring, medvetet undanhållande av information av betydelse för arbetet, förolämpningar eller omotiverat negativt bemötande, omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter och medvetet saboterande av arbetets utförande.
Peter hagström nykvarn

nina knobloch blomqvist
skolor visby
sambo testamente orubbat bo
musikbakgrunder dansband
gula vagskyltar
1484 pill

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella

• Kollega/kollegor som inte hälsar på dig. Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis. Exempel på kränkande särbehandling är: att systematiskt ignorera eller isolera en person; att försvåra arbetet genom att undanhålla information Exempel på kränkande särbehandling … … är handlingar som upplevs som kränkande/oönskade av den som utsätts: Trakasserier; Mobbning; Undanhållande av information; Förtal; Utfrysning; Förolämpning; Överdriven kontroll; Diskriminering; Hot och våld; Vad är skillnaden mellan mobbing och kränkning? Korta fiktiva scener med exempel på kränkande särbehandling.


Webbprogrammerare kalmar
utcheckning böda sand

Kränkande särbehandling - Haparanda stad

Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis.